ИНВЕСТИЦИИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

инвестиционни фондове

I. ВИДОВЕ ФОНДОВИ ТАКСИ Значение на таксите Таксите са същевременно най-съществения и най- подценявания убиец на доходност. Таксите, които плащаме представляват директна загуба на доходност. Всяка година, в която плащаме 1% такса тази загуба се натрупва. Таксите на инвестиционните фондове могат да се разглеждат като инвестиционен индикатор. Те са един от най-сигурните индикатори за прогнозиране …

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Read More »

ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА НА ПРАКТИКА

инвестиции на практика

I. КАК ИЗГЛЕЖДА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНА НА ПРАКТИКА II. КАКВИ ПОДХОДИ КЪМ ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА СЛЕДВАТ УСПЕШНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ III. КАКВИ СА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА УСПЕШНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ Харесайте Facebook страницата ни ТУК.

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА

диверсификация на инвестицията в акции

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Цел и значение на диверсификацията Целта на диверсификацията е да минимизира риска на инвестиционния ни портфейл. При диверсификацията избираме активи, които имат различни предимства и недостатъци. Предимствата на един актив трябва да компенсират недостатъците на друг. 1986 г. излиза изследване върху представянето на 91 пенсионни фонда в САЩ между 1974 и …

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Read More »

Call Now Button