Политика на поверителност

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за ключов ангажимент на GO SMART MONEY, поради което ще използваме и ще инвестираме всички необходими средства и усилия, за да обработваме вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

I. Кои категории лични данни обработваме?

Обикновено събираме вашата лична информация директно от вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от вас, е следната: 1. Когато създавате акаунт в GO SMART MONEY, вие ни изпращате своя имейл адрес, собствено, бащино и фамилно име; 2. В допълнение, ние може да събираме и впоследствие да обработваме определена информация за вашето поведение при сърфиране в нашия уебсайт или да използваме мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн изживяване и да създаваме предложения, които са съобразени с вашия акаунт.

II. Какви са целите и основанията на обработката? Ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

1. Предоставяне на услуги на GO SMART MONEY във ваша полза – тази обща цел може да включва, според случая: създаване и управление на акаунт в платформата GO SMART MONEY; обработка на поръчки, включително приемане, валидиране, изпращане и фактуриране на същите; разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчки, закупени стоки или услуги; връщане на продукти в съответствие със законовите разпоредби;

2. Подобряване на нашите услуги – винаги бихме искали да ви предложим най-доброто онлайн пазаруване. За тази цел може да използваме определена информация за поведението на вашето клиенти, да ви поканим да попълните анкети за удовлетвореност след завършване на поръчка или да я проведем директно или с помощта на партньори, пазарни проучвания и проучвания.

3. Маркетинг – бихме искали винаги да сте наясно с най-добрите оферти за продуктите/услугите, от които се интересувате. В тази връзка можем да ви изпращаме всички видове съобщения по имейл канали (e-mail / SMS / mobile push / webpush и др.), които съдържат обща и тематична информация, информация за подобни продукти или продукти, които допълват закупените от вас продукти, информация за оферти и промоции, информация за продукти, добавени в „Акаунт/Моята количка“ или „ раздели „Акаунт/Любими“ или ако се интересувате от закупуването им, и други бизнес комуникации, като пазарни проучвания и проучвания на потребителското мнение, и можем да предоставим персонализирани препоръки на уебсайта и мобилното приложение.

4. Защита на нашите законни интереси – може да има случаи, в които използваме или предаваме информация, за да защитим правата и бизнеса си. Те могат да включват: мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата GO SMART MONEY срещу кибератаки; мерки за предотвратяване и разкриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентните публични органи; мерки за управление на различни други рискове.
Основната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси да защитим нашия бизнес, като гласи, че гарантираме, че всички мерки, които предприемаме, осигуряват баланс между нашите интереси и вашите основни права и свободи.

III. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

По правило съхраняваме вашите лични данни, стига да имате акаунт в GO SMART MONEY. Винаги можете да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием вашия акаунт и ние ще отговорим на това искане, като запазим определена информация, дори след като акаунтът е бил закрит, когато приложимото законодателство или законните интереси го изискват.

IV. На кого изпращаме вашите лични данни?

В зависимост от случая можем да предадем или да предоставим достъп до някои от вашите лични данни на следните категории получатели: компании от групата компании, към които принадлежи GO SMART MONEY. Ако се изисква от нас по закон или ако това е необходимо за защита на нашите законни интереси, можем също да разкрием определена лична информация на публични органи.

Ние гарантираме, че достъпът до вашите данни от частни трети лица се осъществява в съответствие със законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на сключени с тях договори.

V. Как защитаваме сигурността на вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с индустриалните стандарти.

Ние съхраняваме вашите данни на защитени сървъри, използвайки най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Ние използваме услугата за обработка на плащания PayU, за да извършваме плащания. Цялата информация за плащане е криптирана чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които предприемаме за защита на вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация през Интернет или други обществени мрежи не е напълно сигурно и съществува риск данните да бъдат преглеждани и използвани от неоторизирани трети лица. Не можем да носим отговорност за тези уязвимости в системи, които не са под наш контрол.

VI. Какви са вашите права?

Общият регламент за защита на данните признава редица права във връзка с вашите лични данни. Можете да поискате достъп до вашите данни, коригиране на грешки в нашите файлове и/или да повдигате възражения срещу обработката на вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая може също да имате право да поискате изтриване на вашите лични данни, право да ограничите обработката на вашите данни и право на преносимост на данните.

Call Now Button