УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА В ИМОТ И ИЗХОД ОТ НЕЯ

Продажба на имот

I. УПРАВЛЕНИЕ
1. Ремонт, обзавеждане, освежаване
2. Вид отдаване/реализация според стратегията
3. Маркетинг
4. Намиране на наемател
5. Индексиране на наема
6. Счетоводство
7. Данъци

Приложение за следене плащането на сметките от наемателя: https://www.immotech.bg/

II. ИЗХОД ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА
Това е ПРОДАЖБАТА НА ИМОТА

Call Now Button