ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ

данъци и социално осигуряване

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА Функции на Държавата – правна, политическа, организаторска, икономическа, социална, екологична, културна,образователна, външнополитическа, национална сигурност и др. Конституция на Р България: Чл. 4,(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия […]

ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ Read More »