доходи

ВЛИЯНИЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ НА ИМОТНИЯ ПАЗАР

макроикономически показатели и цени на недвижимите имоти

I. ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ II. ИМОТИ И БВП III. ИМОТИ И ИНФЛАЦИЯ IV. ИМОТИ И БЕЗРАБОТИЦА V. ДОХОДИ И ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ VI. ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ И БРОЙ СДЕЛКИ VII. ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ И НОВИ ЖИЛИЩА

ВЛИЯНИЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ НА ИМОТНИЯ ПАЗАР Read More »

ТРЯБВА ЛИ И КОЛКО ДА СПЕСТЯВАМЕ?

Личните спестявания

I. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА СПЕСТЯВАНИЯТА ЗА ИКОНОМИКАТА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Същност на спестяванията 1. Личните спестявания представляват частта от доходите, която хората не консумират, а икономисват.2. Спестяванията могат да бъдат депозирани в банкова сметка за бъдещо използване3. Спестяванията могат да се съхраняват под формата на ценности4. Спестяванията могат да се дадат на заем5. Спетяванията могат

ТРЯБВА ЛИ И КОЛКО ДА СПЕСТЯВАМЕ? Read More »

ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ

личен бюджет

Съвременният термин „бюджет“ произлиза от думите bougette (чанта) и bulga (шушулка) – съответно с келтски игалски произход. Съществуват твърдения, че бюджети са били съставяни още в Елада и Рим, но първото им документирано приложение в практиката датира от началото на 18 век във Великобритания.Законът за предучилищното и училищното образование от 2015 г. въвежда понятието „личен

ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ Read More »

Call Now Button