ИНВЕСТИРАНЕ В ТРАДИЦИОННИ АКТИВИ ЧРЕЗ DeFi

DeFi инвестиции

I. В КАКВО МОЖЕМ ДА ИНВЕСТИРАМЕ ЧРЕЗ DeFi ● Акции на публични компании● Недвижими имоти● Peer to peer заемиС времето ще се появят още опции Какво е преимуществото на инвестирането чрез DeFi инфраструктурата? ● Улеснен начин на участие ● Обикновено е достатъчно да преминем KYC (Know Your Customer) процедура от 3-4 стъпки:○ Снимка на документ […]

ИНВЕСТИРАНЕ В ТРАДИЦИОННИ АКТИВИ ЧРЕЗ DeFi Read More »