АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ КРАТКОСРОЧНОТО НАСТАНЯВАНЕ

административни задължения при краткосрочното настаняване.

I. РЕГИСТРАЦИЯ НА АПАРТАМЕНТИ КАТО МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС “В” ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА Регистрацията се извършва в общината по местонахождение на апартамента. За София-град, регистрацията се извършва в Общинско предприятие Туризъм. В 7-дневен срок от подаване на заявлението и необходимите документи общината регистрира (или отказва регистрация) на апартамента като място за настаняване Клас “В”. […]

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ КРАТКОСРОЧНОТО НАСТАНЯВАНЕ Read More »