ТРЯБВА ЛИ И КОЛКО ДА СПЕСТЯВАМЕ?

Личните спестявания

I. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА СПЕСТЯВАНИЯТА ЗА ИКОНОМИКАТА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Същност на спестяванията 1. Личните спестявания представляват частта от доходите, която хората не консумират, а икономисват.2. Спестяванията могат да бъдат депозирани в банкова сметка за бъдещо използване3. Спестяванията могат да се съхраняват под формата на ценности4. Спестяванията могат да се дадат на заем5. Спетяванията могат […]

ТРЯБВА ЛИ И КОЛКО ДА СПЕСТЯВАМЕ? Read More »