ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ

I. ПРЕДИСТОРИЯ НА КРИПТОВАЛУТИТЕ Финансовата система винаги е разчитала на институции, които да координират нещата. Съвременната система разчита на банки, борси и брокери и съответно тези централни точки са източник на т.нар. системен риск. Пример за реализирането на системния риск на традиционната финансова система е световната финансово-икономическа криза през 2008 г. – идващ от централните […]

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ Read More »