недвижими имоти

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА

диверсификация на инвестицията в акции

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Цел и значение на диверсификацията Целта на диверсификацията е да минимизира риска на инвестиционния ни портфейл. При диверсификацията избираме активи, които имат различни предимства и недостатъци. Предимствата на един актив трябва да компенсират недостатъците на друг. 1986 г. излиза изследване върху представянето на 91 пенсионни фонда в САЩ между 1974 и […]

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Read More »

ИНВЕСТИРАНЕ В ТРАДИЦИОННИ АКТИВИ ЧРЕЗ DeFi

DeFi инвестиции

I. В КАКВО МОЖЕМ ДА ИНВЕСТИРАМЕ ЧРЕЗ DeFi ● Акции на публични компании● Недвижими имоти● Peer to peer заемиС времето ще се появят още опции Какво е преимуществото на инвестирането чрез DeFi инфраструктурата? ● Улеснен начин на участие ● Обикновено е достатъчно да преминем KYC (Know Your Customer) процедура от 3-4 стъпки:○ Снимка на документ

ИНВЕСТИРАНЕ В ТРАДИЦИОННИ АКТИВИ ЧРЕЗ DeFi Read More »

Call Now Button