печалба

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ

анализ на финансовите съотношения

I. КАКВО Е МЕТОДЪТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА Същност и значение Подход към анализирането на финансовото състояние на дадена компания. Числов метод – определени данни във финансовите отчети се съотнасят едни към други. Цел – да се установи нивото на ликвидност, ефективност и възвръщаемост. Приложение на метода Този метод е най-полезен за сравнителен анализ между различни фирми […]

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ Read More »

ВИДОВЕ РИСК ПРИ АКЦИИТЕ

Риска при търговията с акции

I. ОСНОВНИ ВИДОВЕ РИСК ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ Значение на риска Рискът и възвръщаемостта са две страни на една и съща монета. Ако търсим по-голяма печалба, трябва да поемем повече риск. Дали рискът е оправдан преценяваме на база финансов и икономически анализ. Акциите, като всеки друг актив, носят 2 типа риск – индивидуален и системен:

ВИДОВЕ РИСК ПРИ АКЦИИТЕ Read More »

Call Now Button