ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

инвестиционна стратегия

I. ФАКТОРИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ При изграждането на инвестиционен портфейл трябва да вземем предвид специфичния ни житейски контекст. В зависимост от специфичните обстоятелства, един портфейл може да е по-добър вариант за нас от друг. Няма портфейл, който да е оптимален във всеки един контекст, за всеки един човек. Първият фактор, който трябва да […]

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ Read More »