CRYPTO ПОРТФЕЙЛ

crypto портфейл

I. КАКВО В CRYPTO ПОРТФЕЙЛ ● Това е еквивалента на банкова сметка в света на крипто● Всеки портфейл може да има безкраен брой адреси (еквивалент на IBAN)● Можем да създадем безкраен брой портфейли● Няма нужда да имаме интернет за да създадем портфейл II. ВИДОВЕ CRYPTO ПОРТФЕЙЛИ ● Софтуерни – ключа за портфейла се пази на […]

CRYPTO ПОРТФЕЙЛ Read More »