BLOCKCHAIN BRIDGES

Блокчейн мост

I. КАКВО Е BLOCKCHAIN BRIDGE ● Услуга която позволява да се прехвърлят активи от един блокчейн на друг● Bridge-а обикновено е DeFi услуга, но в някой случаи можем да използваме централизирана борса● Обикновено bridge-а удържа такса за прехвърлянето на активите Как работят DeFi bridge-овете ● От едната страна на bridge-а активите се депозират в умен […]

BLOCKCHAIN BRIDGES Read More »