АНАЛИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

анализ на финансовите отчети

I. ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ Определение: Финансовите отчети показват какво е финансовото здраве на дадена компания. Инвестиционният потенциал на дадена акция се изчислява на база финансовата перспектива. Стойността на инвестиция в акция е стойността на очакваните бъдещи парични потоци от нея. 3-те финансови отчета: Income statement – печеливша ли е дейността на фирмата в определения […]

АНАЛИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ Read More »