SIDE CHAINS AND LAYER 2

I. КАКВО СА SIDE CHAINS И LAYER 2 ● Това са блокчейни, които могат да комуникират помежду си● Sidechains имат обикновено тяхна мрежа от валидатори/миньори● L2 обикновено нямат валидатори, а публикуват данните си на базов блокчейн● Целите са по-ниски такси и по-голям капацитет II. SIDECHAINS ● Реално това са отделни блокчейни ● Обикновено предлагат по-ниски […]

SIDE CHAINS AND LAYER 2 Read More »