growth investing

Vanguard S&P 500 Acc или Dist

Вангард индексен фонд

За да определите кое е по-добро между фонд Vanguard S&P 500 Accumulation (Acc) и Distribution (Dist), това зависи от вашите инвестиционни цели, данъчна ситуация и дали предпочитате да реинвестирате дивиденти автоматично или да ги получавате като пари. Ето едно бързо сравнение: I. Vanguard S&P 500 Accumulation (Acc)Реинвестиране: Автоматично реинвестира дивиденти и други разпределения обратно във […]

Vanguard S&P 500 Acc или Dist Read More »

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛАНСИРАН ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ

изграждане на балансирано портфолио от акции

I. ПРОЦЕС НА ФОРМИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ Big picture Добра идея за примерна обща структура на портфейла ни от акции е: Акциите обикновено формират основната част от портфейла на всеки инвеститор. Дори най консервативният инвеститор би държал около 50% от капитала си в акции. Следователно, портфейлът от акции има най-голямо влияние върху представянето на

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛАНСИРАН ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ Read More »

ИНВЕСТИРАНЕ В РАСТЕЖ

инвестиране в растеж

I. КАКВО Е ИНВЕСТИРАНЕТО В РАСТЕЖ Основни характеристики Този стил се фокусира върху компании, които се очаква да растат много бързо в близко бъдеще. Това обикновено са по-млади компании, които все още не са се доказали на практика. Този подход е по-агресивен от инвестирането в стойност. Инвеститорът в растеж не търси задължително „евтини“ компании. Под

ИНВЕСТИРАНЕ В РАСТЕЖ Read More »

Call Now Button