СГРАДИ НА БЪДЕЩЕТО

Сградите на бъдещето

Наблюдават се следните тенденции: I. ПРИРОДОСЪОБРАЗНО СТРОИТЕЛСТВО В рамките на следващите 20 години се смята, че планета ще достигнем своя пиков капацитет за потребление на петрол. Тъй като глобалното производство на целия петрол намалява, търсенето продължава да нараства и това не е по-различно, когато става въпрос за строителната индустрияСтроителният сектор и индустриите в целия свят […]

СГРАДИ НА БЪДЕЩЕТО Read More »