NFT’s

NFT

I. КАКВО СА NFTs (Non-fungible token) ? ● Крипто активи, които не могат да се делят● В общия случай представляват сертификат за собственост● За първи път можем да създаваме дигитални “обекти”, които децентрализирано да се обменят За какво се използват NFTs? ● Собственост върху дигитално изкуство: фотографии, дигитални картини, copyright, предмети в игри ● Собственост […]

NFT’s Read More »