Общи условия на ползване

Тези правила и условия определят правилата и разпоредбите за използване на уебсайта, намиращ се на адрес https://www.gosmartmoney.com/ С достъп до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате уебсайта, ако не сте съгласни да спазвате всички условия, изложени на тази страница. Следната терминология се прилага за настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашите“ се отнасят за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и спазва условията на търговско дружество. “Компания”, “Нашата”, “Ние”, “Нашите” и “Ние” се отнасят за нашата Компания. „Държава“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на услугите, заявени от Компания, в съответствие с и в съответствие с действащото законодателство на Холандия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се считат за взаимозаменяеми и следователно като препращане към него.

I. БИСКВИТКИ

Ние използваме така наречените бисквитки. С достъпа до този уебсайт вие се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на този уебсайт. Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме потребителски данни за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на някои негови функции, както и да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньори/рекламни партньори също могат да използват тези данни.

II. ЛИЦЕНЗИ

Освен ако не е посочено друго, GO SMART MONEY и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост върху всички материали на този уебсайт. Всички права на интелектуална собственост са запазени.

Нямате право: Възпроизвеждате материали от Уебсайта, продавате, отдавате под наем или подлицензирате материали от Уебсайта и възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от Уебсайта.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Уеб сайта., неговите агенти и / или филиали. Коментарите отразяват вижданията и мненията на човека, който публикува своите виждания и мнения.

Call Now Button