ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Облагане на доходите от недвижими имоти

I. ПОЛУЧАТЕЛ НА ДОХОДА Можете да предоставяте имоти под наем в качеството си на: Физически лица и Юридически лица A. Облагане на доходите като ФЛ Доходите, получени от физически лица във връзка с отдаване под наем, могат да се облагат по няколко начина: Патентен данък – краткосрочни наеми Доходи от наем Доходи от независима стопанска […]

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Read More »