АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ

анализ на финансовите съотношения

I. КАКВО Е МЕТОДЪТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА Същност и значение Подход към анализирането на финансовото състояние на дадена компания. Числов метод – определени данни във финансовите отчети се съотнасят едни към други. Цел – да се установи нивото на ликвидност, ефективност и възвръщаемост. Приложение на метода Този метод е най-полезен за сравнителен анализ между различни фирми […]

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ Read More »