ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ

Инвестиционен план

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПЛАНИРАНЕ ? Защо да планираме? Печелившата формула в инвестирането е следната – купуваме ниско и продаваме високо. Първата цел на инвестиционния план е да гарантира постоянно следване на тази формула. Втората цел е да минимизира риска, който поемаме в следването на първата. Планирането прави инвестирането по-лесно и по-сигурно. Планът трябва да […]

ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ Read More »