ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК

инвестиционен риск

I. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА Риск и волатилност Риск и ликвидност 10 най-ликвидни финансови пазари по месечен обем търговия (2023 г., trading volume):1. New York Stock Exchange (САЩ)2. Nasdaq (САЩ)3. Shenzhen Stock Exchange (Китай)4. Shanghai Stock Exchange (Китай)5. Japan Exchange Group (Япония)6. Korea Exchange (Корея)7. London Stock Exchange (Англия)8. Hong Kong Stock Exchange (Нонг Конг)9. […]

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК Read More »