ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК

инвестиционен риск

I. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА Риск и волатилност Рискът и доходността са двете страни на една и съща монета – важен урок от предходния курс! Волатилността е основен елемент от риска, но рискът не е просто волатилност. Рискът, в най-общ план, е несигурност. Бъдещето на всеки инвестиционен актив е несигурно. Краткосрочните ДЦК на държави като …

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК Read More »