ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

потребителски и ипотечни заеми

I. СЪЩНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ От гледна точка на потребителя кредитът е парична сума, стока или услуга, която се получава в момента, а се заплаща в продължение на определен срок в бъдещето. Получаването на парите, стоките и услугите преди заплащането им създава редица предимства за потребителя, които, особено в младежка възраст, предоставят добра възможност да […]

ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Read More »