PERSONAL FINANCE

ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ

данъци и социално осигуряване

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА Функции на Държавата – правна, политическа, организаторска, икономическа, социална, екологична, културна,образователна, външнополитическа, национална сигурност и др. Конституция на Р България: Чл. 4,(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия …

ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ Read More »

ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ

финансови измами

I. ПРИЧИНИТЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИЗМАМИ • Финансова неграмотност• Незнание на правата• Неспазване на правилата и недоверие на институциите• Наивност и доверчивост• Разширяване на кръга на доставчици на финансови услуги• Дигитализиране на измамите• Добре организирани международни мрежи• Липса на ефективен съдебен процес Финансовите измами• Над 5 000 обявени в полицията случаи годишно• Над 80 млн лв. …

ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ Read More »

ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

платежни услуги

I. СЪЩНОСТ НА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ Платежните услуги представляват услуги, свързани с:внасяне, теглене и прехвърляне на парични средства от платежна сметка;извършване на кредитни преводи и директни дебити;извършване на платежни операции с платежни карти;издаване на платежни инструменти;извършване на налични парични преводи;извършване на услуги по иницииране на плащане, както и на такива по предоставяне на информация по сметка. …

ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ Read More »

ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ

платежни сметки и системи

I. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ  Платежната сметка се използва за изпълнение на платежни операции като може да служи и за съхранение на пари – депозитни сметки, набирателни сметки, спестовни сметки и т.н. Платежни сметки се предлагат от банки и небанкови платежни институции, които се лицензират от БНБ и трябва да отговарят на определени …

ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ Read More »

ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

потребителски и ипотечни заеми

I. СЪЩНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ От гледна точка на потребителя кредитът е парична сума, стока или услуга, която се получава в момента, а се заплаща в продължение на определен срок в бъдещето. Получаването на парите, стоките и услугите преди заплащането им създава редица предимства за потребителя, които, особено в младежка възраст, предоставят добра възможност да …

ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Read More »

Call Now Button