НИСКО РИСКОВ ПРОФИЛ

ниско рисков инвестиционен профил

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФИЛА

1. Описание на профила – това е Александър на 45 г. от София. Има висше образование и добра работа. Женен с едно дете на 23 г., което се самоиздържа. Той и съпругата му са собственици на двустаен апартамент в София. Заплатата му е 3600 лв. Кредитните вноски се покриват 50/50 от него и съпругата му. Притежава автомобил среден клас на лизинг. Има спестени 5000 лева. Лизингът е 400 лв. месечно и му остават 3 г. изплащане. Има балансиран инвестиционен подход. Склонен е на частични рискове, които не са водещи в стратегията му.

2. Обща финансова цел – иска да си гарантира минимум 2500 лв. месечен доход при пенсиониране. Иска да остави доходността от инвестицията си в акции в периода на натрупване на средствата за пенсиониране на детето си.

Иска да изгради собствено инвестиционно портфолио, което е сигурно; Целта е парите да се увеличават с времето и да позволят натрупване на необходимата сума за ранно пенсиониране. Търси умерена възвръщаемост от инвестициите си, за да може да постигне финансовите си цели.

3. Размер на аварийния фонд – Размера с оглед на доходите му и профила му не би трябвало да е повече от 12 500 лв. Може да го формира за 5 месеца (7500лв./1500 лв.), тъй като има спестени 5000 лв.

II. ИНВЕСТИЦИОННО ПОРТФОЛИО

1. Поставяне на цели и лични финанси:

Лична финансова оценка

  • каква е нетната стойност на финансите – 5000 лв.
  • какви са възможностите за отделяне на спестявания – 1400 лв./месец
  • колко голям авариен фонд ще се формира – 12 500 лв.

Лични финансови цели – в момента живее с 3600 лева, иска да започне да спестява по 1500 лв. и да изкарва 5000 лв. месечно, за да покрива разходите си и да постигне още по-бързо финансовите си цели за ранно пенсиониране и изплащане на автомобилния лизинг.

Правилото 70/20/10 за разпределение на дохода това класическо съотношение все пак зависи от приходите и разходите, и в случая се променя в съотношение 50/10/40. В случая 50% (1800 лв.) – разходи за храна и облекло 10% (360 лв.) – пари за удоволствия/развлечения/хобита, 40% (1500 лв.) – пари за формиране на резервен фонд и когато се напълни тези 40% са за инвестиции.

Начален капитал – Реалната сума, с която може да започне да инвестира: 1500 лв.

Какви са целите на инвестиционното портфолио? 

  • Сумата, която му трябва е 450 000 лв. Приема, че ще живее до 85 г. и следователно трябва да се осигури за 25 г., тъй като планира да се пенсионира на 60 г. Това са 300 м. x 1500 лв. (той ще получава 1000 лв. държавна пенсия и трябва да си допълни още 1500 лв. за да спази правилото да има 80% от сегашния си трудов доход). Трябва да спести 450 000 за да покрие период от 25 г. (300 м.) = 1500 лв.
  • Иска да остави доходността от 12 %/ годишно при сложно олихвяване на спестяваните за пенсия пари на детето си. Това се равнява на 533 000 лв. Доходността се определя по формулата за бъдеща стойност като доходноста се намалява със средния процент на инфлация от 3%: FV = 18 000 (1+0.12-0.03)15 = 18 000 x (1.09)15 = 983 000 – 450 000 = 533 000 лв.
  • Лизингът е 400 лв. месечно и му остават 3 г. изплащане = 14 400 лв.: 533 000 – 14 400 = 518 600 лв. ще може да остави на детето си в акции.

Дефинирайте инвестиционния период? – 15 г.

Макро и микро целите на профила – макро цел е да се пенсионира след 15 години. Да постигне годишна доходност 12% и да си изплати лизинга на автомобила.

Диверсификацията на портфолиото: акции

2. Инвестиции в акции

Какъв е размерът на инвестицията? – 1500лв. (3600 лв. – 2100 лв.) x 15г. (180м.) = 450 000 лв.

Рамка на портфейла – 10 акции в 4 различни сектора. 100% от капитала е съсредоточен в компании с голяма пазарна капитализация (поне 10 млрд. долара).

Инвестиране в стойност или инвестиране в растеж? Инвестиране само в акции тип стойност, защото е по-ниско рискова инвестиционна стратегия и напълно съвпада с целите на профила.

Какво е съотношението на Р/Е за последните 12 месеца общо за всички инвестиции? Добре е да бъде под 20.

Какво е съотношението EV/ EBITDA общо за всички инвестиции? Препоръчително е съотношението да бъде под 10.

Current ratio за всички инвестиции? Добър пример е над 2.

Какъв е debt to equity ratio общо за всички инвестиции? Добър пример е под 1.

Какъв return on equity – общо за всички инвестиции? Отличен пример е 15% за последните 12 месеца.

Каква възвръщаемост има на активите(ROA) за всички инвестиции? Пример за добра възвръщаемост е поне 5% за последните 5 години.

След анализ по DCF модел, какъв е вашият margin of safety? Отличен резултат ще бъде 20%+

Данните са към 1.07.2022

АКЦИЯСтойност/РастежCapP/E <20(<mid)EV/ EBITDA (<15)Current ratio >1.5D/E <1,5ROE >15%ROA > 10%МОS> 20%
1. AppleСтойностLarge24.509.00.931.550 %18,5 %23,9 %
2. General Motors СтойностLarge5.55.51.101.516.5 %5.5 %14.0 %
3. Meta PlatformСтойностLarge13.09.52.800.325.0 %21.0 %80.0 %
4. TeslaСтойностLarge90 (400)55.01.40/(1.85)6.5/(38)29.0 % (18)15.0 %27.0 % (4)
5. Alphabet СтойностLarge21.0 (25)14.02.87 (2.95)5.0/ (8.8)31.0 %(28)21.8%/(20.5)56% (60)
6. MicrosoftСтойностLarge26.0/(190)20.52.0 (1.85)0.50 (0.85)48% (23)22.0% (12)68.0% (65.33)
7. Wells FargoСтойностLarge9.8 (9.8)13.80.30 (0.42)0.88 (0.89)10.5% (12.5%)1.040.0% (68.0)
8. VIsaСтойностLarge33 (42)23.51.29 (1.79)0.52 (1.05) 39.0 %(40)17.0% (5)97.0% (52.7)
9. IntelСтойностLarge7.0 (26)4.72 (3)0.31 (0.65) 27.0%(39)15.5% (18.0)55.0% (57)
10. J&JСтойностLarge25.0(24)141.2 (1.7)0.37 (0.78)25.0% (35)11.0% (12)68.0% (69)
Call Now Button