ПОКУПКА НА ИМОТ С КРЕДИТ ИЛИ НА ПРОДАН

Покупка на жилище с кредит

I. ДЕФИНИЦИИ
Кредитът е заем от финансова институция (най-често банка). Той може да бъде обезпечен (със залог от страна на кредитополучателя) или необезпечен.

Генерални дефиниции
Жилищният кредит (още познат като “целеви кредит”) се взима с цел закупуване на недвижим имот, който представлява обезпечение и е собственост на кредитната институция.
Ипотечният кредит (още познат като “нецелеви кредит”) се взима за най-различни цели, включително покупка на имот, но е обезпечен с имот, който вече се притежава от кредитополучателя.
Пълна отговорност или ограничена отговорност?

II. ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ
– Плаващ лихвен процент – около 3 % в момента
– Период на изплащане – до 35 години
– Размер на кредита – до 90% от стойността на имота
– Размер на вноската (производно от горните)

III. КАКВО ГЛЕДАТ БАНКИТЕ?
1. Доходите на кредитополучателя (или домакинството)
2. Кредитното минало и съществуващи задължения
3. Възраст, платежоспособност, надеждност
4. Част самофинансиране (спестявания) и разбира се, имота

IV. СТРАТЕГИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА НАЙ-ИЗГОДНИЯ КРЕДИТ
– Оптимизация на официалните ни доходи
– Изплащане на съществуващи задължения
– Работа с кредитен посредник (независим кредитен консултант)
– Предварително одобрение от избрана банка
– Още един анализ на офертите преди покупката
– Рефинансиране

V. КАКВО Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕМ?
Банките не отпускат кредити за имоти преди акт 14 (с изключения)

1. Имоти с тежести или с неизрядни документи.
2. Внимавайте с тайминга – например, усвояването на кредита се случва след предварителен договор, а при предварителния договор трябва да заплатим част от стойността на имота.
3. Не пренебрегвайте банковите такси, застраховките и допълнителните
условия при избор на оферта – дяволът се крие в детайлите.
4. Услугите на кредитните консултанти трябва да са безплатни за вас – те получават възнаграждението си от банките.
5. Не можем да вземем кредит за финансиране на покупка на имот на публична продан…

VI. ПОКУПКА НА ИМОТ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ОТ ЧСИ
1. Огледи – обикновено в предварително определени дни и часове
2. Надлежна проверка от адвокат
3. Подаване на наддавателно предложение (макс 30% над първоначалната цена)
4. Депозиране на задатък по сметката на ЧСИ (10% от първоначалната цена)
5. Отваряне на предложенията и обявяване на купувач
6. Устно наддаване със стъпки равни на един задатък
7. Внасяне на останалата сума в двуседмичен срок

Call Now Button