ЦИКЛИЧНОСТ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Икономически цикъл на пазара на недвижими имоти

ФАЗА 1: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Заетостта се увеличава постепенно. Малко ново строителство. Лек ръст на наемите. Продължава 7 години

ФАЗА 2: ЕКСПАНЗИЯ

Заетостта се увеличава. Доста ново строителство. Ръст на наемите. Продължава 5 години. В края на тази фаза е момента да се продава.

ФАЗА 3: ХИПЕРПРЕДЛАГАНЕ

Заетостта намалява. Много ново строителство. Лек/нулев ръст на наемите. Продължава 1 година.

ФАЗА 4: РЕЦЕСИЯ

Заетостта намалява. Няма ново строителство. Спад на наемите. Продължава 4 години. Към края на тази фаза на цикъла е най-добрия момент да се купува.

Call Now Button