ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ

купуване на нов имот

I. ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ

 • По-добра структура на паричните потоци
 • По-нисък риск
 • Имотът съществува – има необходимите документи и може да се проследи собствеността
 • Може да се направи по-добра оценка на пазарната цена на имота – сравнение с други имоти
 • Възможност за кредитиране до 90% от стойността

ако имотът е ремонтиран и обзаведен, допълнителни предимства са:

 • Още по-добра структура на паричните потоци
 • По-малко вложени енергия, усилия и средства

II. НЕДОСТАТЪЦИТЕ ПРИ ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ?

 • По-висока цена (особено ако е ремонтиран и обзаведен)
 • Няма как да отговаря 100% на нашия “перфектен” имот
 • Възможни проблеми с документите
 • Възможни скрити съществуващи проблеми в сградата
 • Често с по-ниска енергийна ефективност (ако е по-стар имот)
Call Now Button