ЗНАЧЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

значението на лихвения процент за пазара на недвижими имоти

I. ФИСКАЛНИ И МОНЕТАРНИ ПОЛИТИКИ

Връзка между процента и цените на имотите

II. ЗА КАКВО СЛУЖИ ПРОЦЕНТЪТ

Докато лихвите по кредити са по-ниски от cap rate, инвеститорите ще купуват.

CAP RATE = ЦЕНИ (на имотите) / НАЕМ (годишен)

III. ИМА ЛИ ПРЯКА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И КРЕДИТИРАНЕТО

Колкото по нисък е лихвения процент и/или намалява, толкова по високо ще е кредитирането.

Call Now Button