ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ

платежни сметки и системи

I. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ Платежната сметка се използва за изпълнение на платежни операции като може да служи и за съхранение на пари – депозитни сметки, набирателни сметки, спестовни сметки и т.н. Платежни сметки се предлагат от банки и небанкови платежни институции, които се лицензират от БНБ и трябва да отговарят на определени изисквания […]

ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ Read More »