МОДЕЛ НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ДИВИДЕНТИ

метод на дисконтираните дивиденти

I. КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ Какво е Настояща стойност (PV – Present Value) Стойността на една акция е нетната настояща стойност на бъдещите ѝ парични потоци (дивиденти). Тази стойност получаваме като дисконтираме очакваните парични потоци с определена ставка (процент), обикновено алтернативна доходност + рискова компонента. Тази ставка се нарича дисконтова ставка и е ниво с […]

МОДЕЛ НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ДИВИДЕНТИ Read More »