ЦИКЛИЧНОСТ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Икономически цикъл на пазара на недвижими имоти

ФАЗА 1: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Заетостта се увеличава постепенно. Малко ново строителство. Лек ръст на наемите. Продължава 7 години ФАЗА 2: ЕКСПАНЗИЯ Заетостта се увеличава. Доста ново строителство. Ръст на наемите. Продължава 5 години. В края на тази фаза е момента да се продава. ФАЗА 3: ХИПЕРПРЕДЛАГАНЕ Заетостта намалява. Много ново строителство. Лек/нулев ръст на наемите. Продължава […]

ЦИКЛИЧНОСТ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Read More »