жилищен кредит

ЗНАЧЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

значението на лихвения процент за пазара на недвижими имоти

I. ФИСКАЛНИ И МОНЕТАРНИ ПОЛИТИКИ Връзка между процента и цените на имотите II. ЗА КАКВО СЛУЖИ ПРОЦЕНТЪТ Докато лихвите по кредити са по-ниски от cap rate, инвеститорите ще купуват. CAP RATE = ЦЕНИ (на имотите) / НАЕМ (годишен) III. ИМА ЛИ ПРЯКА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И КРЕДИТИРАНЕТО Колкото по нисък е лихвения процент […]

ЗНАЧЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ Read More »

ПОКУПКА НА ИМОТ С КРЕДИТ ИЛИ НА ПРОДАН

Покупка на жилище с кредит

I. ДЕФИНИЦИИКредитът е заем от финансова институция (най-често банка). Той може да бъде обезпечен (със залог от страна на кредитополучателя) или необезпечен. Генерални дефиницииЖилищният кредит (още познат като “целеви кредит”) се взима с цел закупуване на недвижим имот, който представлява обезпечение и е собственост на кредитната институция.Ипотечният кредит (още познат като “нецелеви кредит”) се взима

ПОКУПКА НА ИМОТ С КРЕДИТ ИЛИ НА ПРОДАН Read More »

Call Now Button