ВИДОВЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

видове недвижими имоти

I. ЗЕМЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИЗеми, предназначени за земеделско производство. Те се делят на 10 категории, в зависимост от тяхната плодородност. Могат да се обединяват (“комасиране”) в общи масиви за по-ефективна обработка. НЕУРЕГУЛИРАНИ ИМОТИИмоти, които се намират извън регулацията на съответното населено място, върху които не може да се строи (освен временни постройки). УРЕГУЛИРАНИ ПАРЦЕЛИ (УПИ)“Урегулиран поземлен […]

ВИДОВЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Read More »