ПОКУПКА НА ИМОТ С КРЕДИТ ИЛИ НА ПРОДАН

Покупка на жилище с кредит

I. ДЕФИНИЦИИКредитът е заем от финансова институция (най-често банка). Той може да бъде обезпечен (със залог от страна на кредитополучателя) или необезпечен. Генерални дефиницииЖилищният кредит (още познат като “целеви кредит”) се взима с цел закупуване на недвижим имот, който представлява обезпечение и е собственост на кредитната институция.Ипотечният кредит (още познат като “нецелеви кредит”) се взима […]

ПОКУПКА НА ИМОТ С КРЕДИТ ИЛИ НА ПРОДАН Read More »