НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

правни аспекти на сделката с недвижими имоти

I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ПРОДАВАЧА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКА 1. Документ, с който продавачът се легитимира като собственик – нот. акт, съдебно решение, договор за покупка от държавата, договор за доброволна делба, завещание, констативен нотариален акт2. Особености при придобиване на недвижим имот по наследство: удостоверение за наследници на съответния наследодател – издадено […]

НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Read More »