ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ

личен бюджет

Съвременният термин „бюджет“ произлиза от думите bougette (чанта) и bulga (шушулка) – съответно с келтски игалски произход. Съществуват твърдения, че бюджети са били съставяни още в Елада и Рим, но първото им документирано приложение в практиката датира от началото на 18 век във Великобритания.Законът за предучилищното и училищното образование от 2015 г. въвежда понятието „личен […]

ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ Read More »