ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ

купуване на нов имот

I. ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ По-добра структура на паричните потоци По-нисък риск Имотът съществува – има необходимите документи и може да се проследи собствеността Може да се направи по-добра оценка на пазарната цена на имота – сравнение с други имоти Възможност за кредитиране до 90% от стойността ако имотът е ремонтиран и обзаведен, […]

ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ Read More »