Vanguard S&P 500 Acc или Dist

Вангард индексен фонд

За да определите кое е по-добро между фонд Vanguard S&P 500 Accumulation (Acc) и Distribution (Dist), това зависи от вашите инвестиционни цели, данъчна ситуация и дали предпочитате да реинвестирате дивиденти автоматично или да ги получавате като пари. Ето едно бързо сравнение: I. Vanguard S&P 500 Accumulation (Acc)Реинвестиране: Автоматично реинвестира дивиденти и други разпределения обратно във […]

Vanguard S&P 500 Acc или Dist Read More »