ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

Финансов пазар

I. ВАЛУТЕН ПАЗАРПазар, на който се обменя една парична единица за друга. На пазара търгуват банки, небанкови институции, обменни бюра, фирми и физически лица. Обмяната на валута е регулирана, лицензирана и надзиравана дейност от Министерството на финансите. Валутен пазар: Валутен курсОпределение – това е цената на валутата на една страна, изразена във валутата на друга […]

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ Read More »