ДДС

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ КРАТКОСРОЧНОТО НАСТАНЯВАНЕ

административни задължения при краткосрочното настаняване.

I. РЕГИСТРАЦИЯ НА АПАРТАМЕНТИ КАТО МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС “В” ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА Регистрацията се извършва в общината по местонахождение на апартамента. За София-град, регистрацията се извършва в Общинско предприятие Туризъм. В 7-дневен срок от подаване на заявлението и необходимите документи общината регистрира (или отказва регистрация) на апартамента като място за настаняване Клас “В”. …

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ КРАТКОСРОЧНОТО НАСТАНЯВАНЕ Read More »

ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ

данъци и социално осигуряване

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА Функции на Държавата – правна, политическа, организаторска, икономическа, социална, екологична, културна,образователна, външнополитическа, национална сигурност и др. Конституция на Р България: Чл. 4,(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия …

ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ Read More »

Call Now Button