Кредитен пазар

ЗНАЧЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

значението на лихвения процент за пазара на недвижими имоти

I. ФИСКАЛНИ И МОНЕТАРНИ ПОЛИТИКИ Връзка между процента и цените на имотите II. ЗА КАКВО СЛУЖИ ПРОЦЕНТЪТ Докато лихвите по кредити са по-ниски от cap rate, инвеститорите ще купуват. CAP RATE = ЦЕНИ (на имотите) / НАЕМ (годишен) III. ИМА ЛИ ПРЯКА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ И КРЕДИТИРАНЕТО Колкото по нисък е лихвения процент

ЗНАЧЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ Read More »

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

Финансов пазар

I. ВАЛУТЕН ПАЗАРПазар, на който се обменя една парична единица за друга. На пазара търгуват банки, небанкови институции, обменни бюра, фирми и физически лица. Обмяната на валута е регулирана, лицензирана и надзиравана дейност от Министерството на финансите. Валутен пазар: Валутен курсОпределение – това е цената на валутата на една страна, изразена във валутата на друга

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ Read More »

Call Now Button