CRYPTO ДЕПОЗИТИ И ЗАЕМИ

I. DeFi ДЕПОЗИТИ И ЗАЕМИ ● Същия принцип като при банките● Почти цялата лихва от заемите се разпределя на депозьорите● Всички заеми са обезпечени, така че няма как някой заем да не бъде върнат● Ако обезпечението на даден заем стане критично малко, то бива продадено за да се върне веднага заема Как работят депозитите и […]

CRYPTO ДЕПОЗИТИ И ЗАЕМИ Read More »