smart contracts

YELD AGGREGATORS

Yeld aggregators

I. КАКВО Е YELD АГРЕГАТОР ● Умен договор (smart contract), който генерира доходност използвайки някаква инвестициона стратегия● Децентрализирани протоколи, които наподобяват банков депозит● Най-популярния е https://yearn.finance/#/home Как може да ни е полезен yearn? ● Удобен начин да генерираме доходност върху активите ни● Не е нужно активно да ребалансираме● Не плащаме такси за газ, тъй като …

YELD AGGREGATORS Read More »

BLOCKCHAIN BRIDGES

Блокчейн мост

I. КАКВО Е BLOCKCHAIN BRIDGE ● Услуга която позволява да се прехвърлят активи от един блокчейн на друг● Bridge-а обикновено е DeFi услуга, но в някой случаи можем да използваме централизирана борса● Обикновено bridge-а удържа такса за прехвърлянето на активите Как работят DeFi bridge-овете ● От едната страна на bridge-а активите се депозират в умен …

BLOCKCHAIN BRIDGES Read More »

CRYPTO ДЕПОЗИТИ И ЗАЕМИ

I. DeFi ДЕПОЗИТИ И ЗАЕМИ ● Същия принцип като при банките● Почти цялата лихва от заемите се разпределя на депозьорите● Всички заеми са обезпечени, така че няма как някой заем да не бъде върнат● Ако обезпечението на даден заем стане критично малко, то бива продадено за да се върне веднага заема Как работят депозитите и …

CRYPTO ДЕПОЗИТИ И ЗАЕМИ Read More »

Call Now Button