YELD AGGREGATORS

Yeld aggregators

I. КАКВО Е YELD АГРЕГАТОР

● Умен договор (smart contract), който генерира доходност използвайки някаква инвестициона стратегия
● Децентрализирани протоколи, които наподобяват банков депозит
● Най-популярния е https://yearn.finance/#/home

Как може да ни е полезен yearn?

● Удобен начин да генерираме доходност върху активите ни
● Не е нужно активно да ребалансираме
● Не плащаме такси за газ, тъй като протокола се грижи за ребалансирането
● Не е нужно да следим за нови възможности
● Екипа на протокола решава кои възможности са добри

II. ИЗБОР НА АГРЕГАТОР

Търсят се чрез https://defillama.com/protocols/yield
● Най-добрите са:
https://www.convexfinance.com/
https://yearn.finance/
https://app.beefy.finance/
https://badger.com/
https://tesr.finance/#/

За какво да внимаваме?

● Добре е да подбираме най-големите агрегатори, тъй като те би трябвало да са най-сигурни
● Висока доходност не значи непременно че протокола е сигурен
● Такси при влизане и излизане
● Ако имаме по-малко портфолио е добре да подберем правилния sidechain

Call Now Button