ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ CRYPTO БОРСИ

централизирани крипто борси

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА CRYPTO-БОРСА Такава борса имаме, когато са налице следните условия: ● Брокер, който свърза продавачи с купувачи● Продавачите създават поръчки за продаване – Х токена на цена Y● Купувачите създават поръчки за закупуване – Х токена на цена Y● Когато има поръчка за купуване с цена по-голяма или равна на поръчка за […]

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ CRYPTO БОРСИ Read More »