Crypto Exchange

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ CRYPTO БОРСИ

децентрализирани crypto борси

I. КАК РАБОТЯТ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ БОРСИ ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ БОРСИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ БОРСИ Депозираме активи Не можем да имаме order book, защототова би било много скъпо от към такси Създаваме поръчки в споделен orderbook Имаме pool-ове (басейни) отликвидност, с които търгуваме Когато цената на поръчка за продажбасе срещне с цената на поръчка запокупка, имаме сделка Много наподобяват чейндж бюро […]

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ CRYPTO БОРСИ Read More »

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ CRYPTO БОРСИ

централизирани крипто борси

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА CRYPTO-БОРСА Такава борса имаме, когато са налице следните условия: ● Брокер, който свърза продавачи с купувачи● Продавачите създават поръчки за продаване – Х токена на цена Y● Купувачите създават поръчки за закупуване – Х токена на цена Y● Когато има поръчка за купуване с цена по-голяма или равна на поръчка за

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ CRYPTO БОРСИ Read More »

Call Now Button