ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ CRYPTO БОРСИ

централизирани крипто борси

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА CRYPTO-БОРСА

Такава борса имаме, когато са налице следните условия:

● Брокер, който свърза продавачи с купувачи
● Продавачите създават поръчки за продаване – Х токена на цена Y
● Купувачите създават поръчки за закупуване – Х токена на цена Y
● Когато има поръчка за купуване с цена по-голяма или равна на поръчка за продаване имаме сделка

Основни термини:

 • Taker – агент който създава market order, т.е. неговото действие води до сделка
 • Maker – агент който създава поръчка, която не се изпълнява веднага
 • Списък поръчки или order book – всички поръчки за закупуване и продаване
 • Обем търговия или trading volume – общата стойност на сделките за даден период
 • Дълбочина или market depth – колко пари са нужни за да преместят цената
 • Такса или fee – при осъществяването на сделка едната или двете страни плащат такса на борсата, която е % от сделката
 • Обикновено takers и makers плащат различна такса, като takers плащат повече
 • Spread – разликата между цената на закупуване и цената за продаване
 • Slippage – процент разлика спрямо текущата цена, на който се е изпълнила дадена сделка

II. ДЕПОЗИРАНЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА

За целта трябва да имате регистрация в някоя централизирана crypto-борса като например Binance.

Кои са водещите ?

Binance – много голям обем търговия + ползваме дебитна карта
Crypto.com – удобна дебитна карта + лесни банкови преводи
Coinbase – утвърдена борса в САЩ. Улеснен интерфейс, но по-високи такси
Xchange.bg – българска борса с много улеснена работа с БГ банкови сметки

Депозиране на средства

● Типове депозити
○ Fiat или банков превод
○ Crypto
● Банковите преводи обикновено са много по-бавни от крипто депозитите
● Обикновено таксата по депозиране е само за самия банков превод
● Важно е да се знае какви са таксите по депозиране

Изтегляне на средства

● Типове теглене
○ Банков превод по наша сметка
○ Крипто по наш портфейл
● Почти винаги има такса за теглене
● Банковите преводи могат да отнемат няколко дни
● Понякога борсата също задържа тегленето поради съображения за сигурност

III. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА CRYPTO-БОРСА

Обем Търговия

 • Голям обем търговия значи по-ефикасен пазар
 • По-малка разлика между цените на различните борси
 • Обикновено това показва и по-голяма дълбочина на пазара
 • Голям обем обикновено значи и по- малка волатилност, т.е. По-нисък риск
 • Важно е да се следят и историческите стойности

Дълбочина на пазара

 • Колко долара би струвало за да се премести цената 2% нагоре или надолу
 • По-голяма дълбочина – по-ефективен пазар и по-малка волатилност
 • Важно е да избягваме да инвестираме в активи с много малка дълбочина на пазара
 • Колко малко е малко? Сравняваме релативно спрямо други активи

Източник за установяване на дълбочината на дадената crypto-борса: https://www.coingecko.com

IV. ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКОВЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ CRYPTO-БОРСИ

Преимущества

 • Голям обем търговия, т.е. потенциално добра цена за сделките
 • Потенциално по-ниски такси, ако търгуваме малки позиции
 • Познат начин на работа (няма нужда да се научим да работим с хардуерен портфейл)
 • Лесен начин за търговия на маржин/leverage – много борси позволяват да търгуваме с марджин/leverage. Това е възможноста да вземем пари назаем за да търгуваме. Позволява да умножим както печалбите така и загубите. Генерално търгуването с марджин е изключително рисково и трябва да се избягва

Рискове:

 • Регистрацията на борса изисква KYC (Know Your Customer) верификация, което може да отнеме дни
 • Посредник, който държи нашите пари – ако посредника изчезне, изчезват и парите ни
 • Ако борсата бъде “хакната” няма да можем да получил пълната сума на парите ни
 • По време на големи пазарни движения (обикновено крашове) много борси работят бавно или са недостъпни

Печеливш ли е т.нар. day trading:

 • Много хора в интернет “твърдят”, че правят пари от търгуване на крипто. Проучванията показват че над 90% от дневните търговци губят пари
 • Ако все пак искате да правите пари от дневна търговия, използвайте най-много 10% от цялото си портфолио

Ето повече по темата: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/if-you-re-day-trading-you-will-probably-lose-money-here-s-why-1030667770

Call Now Button